Part FM 92,6 / 101,3 - a Balaton rádiója
Épp most szól:

Új ipari park épül Siófokon

ÚJ SIÓFOKI IPARI PARK - ZÖLDMEZŐS BERUHÁZÁS SIÓFOK KILITI VÁROSRÉSZBEN

Az ipari parkok kiemelt gazdaságszervező funkciót látnak el az ország és a régiók életében, kapcsolatépítő, finanszírozási, ösztönzési megoldásokat kínálnak. Projektünk alapvető célja a vállalkozások versenyképességének javítása és a foglalkoztatás bővítése.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program célkitűzéseihez illeszkedve célunk a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítés és foglalkoztatás-ösztönzés. Ennek megfelelően projektünk stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve a térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztése. Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célunk a helyi ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése céljából.

A célkitűzéseink elérését:
- a betelepülő vállalkozások új, XXI. századi színvonalú telephelyeinek kialakításával,
- az ipari park elérhetőségének javításával,
- a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával kívánjuk megvalósítani.
Az új siófoki ipari park a 65 sz. II. rendű főút délnyugati oldalán, Siófok Kiliti városrészben, a repülőlőtéri bekötőúttal szemben található. A mintegy 8,5 hektáros terület az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá fog válni regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. Siófok város gazdasági stabilitásának megteremtése érdekében törekedni kell a gazdaság diverzifikációjára.

A város meglévő iparterületének fejlesztésével, a Balaton törvényhez illeszkedően a tótól  távolabbi területeken kialakítható telephelyeken, vállalkozók ide vonzásával, továbbá helyi termékek előállításával, feldolgozásával, e tevékenységek támogatásával az egész éves foglalkoztatás tekintetében komoly előrelépés érhető el. A település alapvetően olyan gazdasági vállalkozásokat kíván támogatni, amelyek magas hozzáadott értékű tevékenységet folytatnak, s környezetbarát technológiákat alkalmaznak. A projekt kertében az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni: 
Egy zöldmezős beruházás részeként új ipari parkot fogunk létrehozni, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magába:
a) Az ipari park alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése és közlekedőfelület kialakítása.
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új kétegységes csarnoképület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A projekt keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra fognak kerülni. A terület kedvező fekvése és adottságai lehetővé teszik a megújuló energiaforrások felhasználását (zöldenergia) is, például napenergia. A létrejött fejlesztés közvetlenül indukál új munkahelyet, hiszen egy olyan teljesen új ipari parkot fogunk létrehozni, ahol a nulláról kell kialakítani az üzemeltető szervezetet. Szükség lesz tehát olyan szakemberekre, akik el tudják végezni a karbantartási, fenntartási, őrzési és üzemeltetési valamint a felmerülő adminisztratív feladatokat.

Kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata
Projekt címe: Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

A Projekt teljes költsége: 660 000 000 Ft
Támogatás összege: 575 000 000 Ft